Regionportalen hör till samarbetet inom Helsingforsregionen. Portalen är sammanställd av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer. Av sidorna framgår de tjänster som är gemensamma för städerna och oberoende av kommungränserna, och dessutom beslut av städernas gemensamma beslutande organ.

Helsingfors /
Esbo /
Vanda /
Grankulla /

Samarbetsorgan /


Lyssna

Socialservice

Foto: Maarit Miettinen

Social- och krisjouren vid Grankulla socialväsen verkar på Jorvs sjukhus i Esbo under veckoslut och vardagar kl. 15.00–8.00.

SOCCA är det finska kompetenscentret inom det sociala området i huvudstadsregionen.
http://www.socca.fi/
[Socca]

SKYDDSHEM

Förbundet för mödra- och skyddshem
http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/pa_svenska/
[Ensi- ja turvakotien liitto]

Skyddshus för unga
http://www.rodakorset.fi/
[Röda Korset]

ANDRA WEBBPLATSER

Familj och socialservice - Suomi.fi

 

Städernas sidor om socialservice

Helsingfors

Esbo

Vanda

Grankulla

Tjänster på kartan

Information för specialgrupper