Tällä verkkosivustolla kerrotaan pääkaupunkiseudun kaupunkien palveluista viittomakielellä.

Sivuston ovat tuottaneet Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit yhdessä Helsingin seudun liikenteen, Helsingin seudun ympäristöpalveluiden ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n kanssa.

Teckenspråk

De här webbsidorna berättar på teckenspråk om olika tjänster i huvudstadsregionens städer. Sidorna är producerade av städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla tillsammans med Helsingforsregionens trafik, Helsingforsregionens miljötjänster och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS.